Cách kiểm tra mã MD5 khi download file chia sẻ trên mạng

Cách kiểm tra mã MD5 khi download file chia sẻ trên mạng

Tuesday, November 27th, 2012

MD5 (Message-Digest algorithm 5) là một thuật toán mã hoá được dùng để tạo ra một chuỗi 128 bit duy nhất từ một chuỗi dữ liệu bất kỳ, thường được dùng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu của một file.

Nếu file bạn tải về có mã MD5 khác với mã MD5 đã được công bố kèm file đó, thì file bạn tải về có nội dung khác với file đúng của nó. Việc này đồng nghĩa quá trình download đã bị lỗi khiến tải không đủ, hoặc file đã bị sửa đổi do virus, trojan,… so với bản gốc được chia sẻ.

Để kiểm tra MD5, đầu tiên bạn download file HashCalc.exe tại đây.

Nhấp đúp file HashCalc.exe mới download về, xuất hiện cửa sổ như hình dưới:

1343978867562978 574 574 Cách kiểm tra mã MD5 khi download file chia sẻ trên mạng
Nhấn (1) và trỏ đến tập tin muốn kiểm tra MD5, sau đó nhấn (2) để lấy thông tin file MD5

1343978868578950 574 574 Cách kiểm tra mã MD5 khi download file chia sẻ trên mạng

So sánh với mã MD5 được chia sẻ, nếu đúng so với mã MD5 được chia sẻ, đồng nghĩa với việc bạn đã download thành công file đó.

Chúc các bạn thành công.

Để lại một phản hồi

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image