Pin Cmos

10,000

Được liệt kê dưới: Các thiết bị khác, Phụ kiện các loại khác

Pin Cmos Dùng cho máy tính để bàn được nắp vào main, pin mới có dung lượng cao sử dụng đươc lâu… Pin có tác dụng lưu lại giờ cho máy tính khi máy tính tắt.


Pin Cmos

Thông tin sản phẩm: Pin Cmos

  • Pin Cmos Dùng cho máy tính để bàn được nắp vào main, pin mới có dung lượng cao sử dụng đươc lâu…
  • Pin có tác dụng lưu lại giờ cho máy tính khi máy tính tắt.
  • Liên Kết: Đồ chơi laptop, Adapter laptop, Cặp laptop, Bàn kê,Đế tản nhiệt

Liên kết:Các loại dây cáp,  Camera,  Phụ kiện các loại khác,  USB HUB

PIN CMOS, GIA PIN SMOS, MUA PIN CMOS NAM DINH, PIN MAIN, PIN MÁY TÍNH, BAN PIN MAIN MAY TINH

Để lại một phản hồi

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image